ПАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 22.08.2017

Особлива інформація на 22.08.2017

Інформація про зміну складу посадових осіб eмітента

Дата прийняття рішення Зміни Посада Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані (серія, номер, дата видачи, орган, який видав Володіє часткою (%)
18.08.2017 Звільнено Головний бухгалтер Нижник Марiя Степанiвна д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації Посадова особа Нижник Марiя Степанiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка займала посаду головного бухгалтера Товариства, припинено повноваження 18.08.2017 р.. Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi наказу голови правлiння ПАТ Одеський автоскладальний завод 18.08.2017 р Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi 6 рокiв.
22.08.2017 Призначено Головний бухгалтер Кузнєцова Iнна Василiвна д/н, д/н, , д/н 0,000
Зміст інформації Посадова особа Кузнєцова Iнна Василiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано), призначена на посаду головного бухгалтера Товариства 21.08.2017 р на пiдставi наказу голови правлiння ПАТ Одеський автоскладальний завод.. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: безстроково.