ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 02.05.2018

Особлива інформація на 27.04.2018

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

27.04.2018ОбраноГолова правлiнняГорiн Едуард Олексiйович д/н, д/н, д/н1.944725
Зміст інформації:
Посадова особа Голова правлiння Горiн Едуард Олексiйович (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є акцiонером. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - голова правлiння.
27.04.2018ОбраноЧлен правлiнняМальченко Володимир Валерiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член правлiння Мальченко Володимир Валерiйович (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р.Є представником акцiонера Соломонюк В.С. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - виконавчий директор.
27.04.2018ОбраноГолова наглядової радиСоловiйчук Руслан Григоровичд/н, д/н, д/н4.655103
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Соловiйчук Руслан Григорович (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є акцiонером. На пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради. На пiдставi рiшення засiдання наглядової ради (протокол вiд 27.04.2018 р.) посадова особа обрана головою наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - директор.
27.04.2018ОбраноЧлен наглядової радиГорiн Олексiй Едуардовичд/н, д/н, д/н9.981838
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Горiн Олексiй Едуардович (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є акцiонером. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - комерцiйний директор.
27.04.2018ОбраноЧлен наглядової радиВолостних Наталя Едуардiвнад/н, д/н, д/н9.642393
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Волостних Наталя Едуардiвна (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є акцiонером. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - координатор.
27.04.2018ОбраноЧлен наглядової радиВандiна Валентина Феодосiївнад/н, д/н, д/н3.04692
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Вандiна Валентина Феодосiївна (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є акцiонером. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - головний iнженер, пенсiонер.
27.04.2018Обраночлен наглядової ради, секретар наглядової ради Ляховецька Свiтлана Анатолiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа член наглядової ради, секретар наглядової ради Ляховецька Свiтлана Анатолiївна (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є представником акцiонера Баштанар Д.В. На пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) посадова особа обрана членом наглядової ради. На пiдставi рiшення засiдання наглядової ради (протокол вiд 27.04.2018 р.) посадова особа обрана секретарем наглядової ради. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - начальник вiддiлу кадрiв.
27.04.2018ОбраноЧлен наглядової радиКалiнiн Олександр Вiкторовичд/н, д/н, д/н0.023574
Зміст інформації:
Посадова особа Член наглядової ради Калiнiн Олександр Вiкторович (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є акцiонером. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - директор.
27.04.2018ОбраноГолова ревiзiйної комiсiїЩеглов Вiталiй Євгеновичд/н, д/н, д/н0.00781
Зміст інформації:
Посадова особа Голова ревiзiйної комiсiї Щеглов Вiталiй Євгенович (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є акцiонером. На пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) посадова особа обрана членом ревiзiйної комiсiї. На пiдставi рiшення засiдання ревiзiйної комiсiї (протокол вiд 27.04.2018 р.) посадова особа обрана головою ревiзiйної комiсiї. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - директор.
27.04.2018ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiї Кузнєцова Iнна Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Кузнєцова Iнна Василiвна (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є представником акцiонера Баштанар В.В. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - головний бухгалтер.
27.04.2018ОбраноЧлен ревiзiйної комiсiКоврiжних Володимир Анатолiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член ревiзiйної комiсiї Коврiжних Володимир Анатолiйович (не надано згоди на розкриття паспортних даних) обрано на посаду 27.04.2018 р,є представником акцiонера Суховiч С.П. Обрання вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 3 роки - начальник сторожевої служби,заступник директора по загальним вопросам.
27.04.2018Припинено повноваженняГолова правлiнняГорiн Едуард Олексiйовичд/н, д/н, д/н1.944725
Зміст інформації:
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки
27.04.2018Припинено повноваженнячлен правлiнняМальченко Володимир Валерiйовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки
27.04.2018Припинено повноваженняГолова наглядової радиСоловiйчук Руслан Григорович д/н, д/н, д/н4.655103
Зміст інформації:
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки
27.04.2018Припинено повноваженнячлен наглядової радиКалiнiн Олександр Вiкторович д/н, д/н, д/н0.023574
Зміст інформації:
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки
27.04.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової ради Горiн Олексiй Едуардович д/н, д/н, д/н9.981838
Зміст інформації:
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки
27.04.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової ради Вандiна Валентина Феодосiївна д/н, д/н, д/н3.04692
Зміст інформації:
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки
27.04.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової радиВолостних Наталя Едуардiвна д/н, д/н, д/н9.642393
Зміст інформації:
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки
27.04.2018Припинено повноваженняЧлен наглядової ради Ляховецька Свiтлана Анатолiївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки
27.04.2018Припинено повноваженняГолова ревiзiйної комiсiї Щеглов Вiталiй Євгенович д/н, д/н, д/н0.00781
Зміст інформації:
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки
27.04.2018Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiї ,секретар ревiзiйної комiсiї Нижник Марiя Степанiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки
27.04.2018Припинено повноваженняЧлен ревiзiйної комiсiї Мазур Галина Федорiвна д/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
(не надано згоди на розкриття паспортних даних) Припинення повноважень вiдбулось на пiдставi рiшення загальних зборiв товариства (протокол вiд 27.04.2018 р.) у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень посадової особи. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi - 3 роки

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.