ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій:

 

Станом на 30 квітня 2024 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства), загальна кількість акцій Товариства складає 1 446 477 (Один мільйон чотириста сорок шість тисяч чотириста сімдесят сім) штук простих іменних акцій.

Станом на 30 квітня 2024 року (дата складення переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства), загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 855 542 (Вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч п'ятсот сорок дві) штуки простих іменних акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.