ПАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 02.05.2018

Особлива інформація на 27.04.2018

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова правлiння                            Горiн Едуард Олексiйович 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    02.05.2018  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПАТ "Одеський автоскладальний завод
    Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента д/н
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 65003
     Населений пункт м.Одеса
     Вулиця, будинок вул.Отамана Чепiги д.29
     Міжміський код, телефон та факс (048)7232138 , (048)7231121
     Електронна поштова адреса odaz-avto@ukr.net

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення д/н
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення д/н
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення http://www.odaz.prat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 02.05.2018