ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ТОВ Регран
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23876083
Місцезнаходження  УКРАЇНА", Одеська область, д/н, д/н, м.Одеса, Космонавтiв 36
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон  д/н
Факс  д/н
Вид діяльності  д/н
Опис  д/н
 
Найменування  ТОВ Трансаудит
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  23865010
Місцезнаходження  УКРАЇНА", Одеська область, д/н, 65044, м.Одеса, проспект Шевченка 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон  д/н
Факс  д/н
Вид діяльності  д/н
Опис  д/н