ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X X X
д/н     
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X X X
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
д/н    X  
Податкові зобов'язання X 29.6  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання X 158  X X
Усього зобов'язань X 187.6  X X


Опис: д/н