ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
I.о.голови правлiння Горiн Едуард Олексiйович д/н № д/н, виданий д/н 26 544 1.8350792996 % 26 544 0 0 0
виконавчий директор Мiсник Володимир Миколайович д/н № д/н, виданий д/н 753 0.0520575163 % 753 0 0 0
начальник АХО Клименко Григорiй Сергiйович д/н № д/н, виданий д/н 113 0.0078120841 % 113 0 0 0
член правлiння Соловiйчук Руслан Григорович д/н № д/н, виданий д/н 67 335 4.6551033995 % 67 335 0 0 0
член правлiння Бичков Олег Леонiдович д/н № д/н, виданий д/н 113 0.0078120841 % 113 0 0 0
член правлiння Щеглов Вiталiй Евгенович д/н № д/н, виданий д/н 113 0.0078120841 % 113 0 0 0
член правлiння Калiнiн Олександр Вiкторович д/н № д/н, виданий д/н 49 0.0033875409 % 49 0 0 0
член правлiння Горiн Олексiй Едуардович д/н № д/н, виданий д/н 142 727 9.86721531 % 142 727 0 0 0
голова спостережної ради Соломонюк В'ячеслав Сафронович д/н № д/н, виданий д/н 63 0.0043554097 % 63 0 0 0
член наглядової ради Буневський Богдан Петрович д/н № д/н, виданий д/н 100 0.0069133488 % 100 0 0 0
Усього   237 910 16.4475480772 % 237 910 0 0 0
Опис