ПРАТ "ОДАЗ"

Код за ЄДРПОУ: 00231604
Телефон: (048) 7232138
e-mail: Odaz-avto@ukr.net
Юридична адреса: 65003 Одеська обл., м. Одеса, вул. Отамана Чепіги, буд. 29
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада І.о.голови правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горін Едуард Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1935
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ Одеський автоскладальний завод
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2001, до рішення наступних загальних зборів
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних фізична особа не надала


1) посада член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клименко Григорій Сергійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ОдАЗ начальник АХО
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.03.2011, до рішення загальних зборів
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних фізична особа не надала


1) посада член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Місник Володимир Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1948
5) освіта** середня
6) стаж керівної роботи (років)** 2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ОдАЗ виконавчий директор
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.03.2011, до рішення загальних зборів
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних фізична особа не надала


1) посада член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Березянський Іван Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1961
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ОдАЗ головний енергетик
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.03.2011, до рішення загальних зборів
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних фізична особа не надала


1) посада член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бичков Олег Леонідович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.03.2011, до рішення загальних зборів
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних фізична особа не надала


1) посада член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калінін Олександр Вікторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** середньо-технічна
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.03.2011, до рішення загальних зборів
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних не надав


1) посада член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соловійчук Руслан Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.03.2011, до рішення загальних зборів
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних не давав


1) посада член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Горін Олексій Едуардович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.03.2011, до рішення загальних зборів на 5 років
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних фізична особа не надала


1) посада член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щеглов Віталій Евгенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження**  
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.03.2011, до рішення загальних зборів на 5 років
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних фізична особа не надала


1) посада голова спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соломонюк В'ячеслав Сафронович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1936
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.03.2001, до рішення загальних зборів на 5 років
9) опис Згоду на розмішення паспортних данних фізична особа не надала


1) посада член спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Буневський Богдан Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2001, до рішення загальних зборів на 5 років
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних фізична особа не надала


1) посада член спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Тарнавський Анатолій Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ОдАЗ начальник цеху
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.03.2001, до рішення загальних зборів на 5 років
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних фізична особа не надала


1) посада голова ревізійної коміссії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нижник Марія Степанівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1948
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ ОдАЗ головний бухгалтер
8) дата обрання та термін, на який обрано 31.12.2013, до рішення загальних зборів на 5 років
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних фізична особа не дала


1) посада член ревізійної коміссії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Дормостученко Наталя Антонівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** середньо-технічна
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2001, до рішення загальних зборів на 5 років
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних не надав


1) посада член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Буневська Олена Гільямівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** середньо-технічна
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2001, до рішення загальних зборів на 5 років
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних фізична особа не надала


1) посада член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Діденко Надія Юріївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1956
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2001, до рішення загальних зборів на 5 років
9) опис Згоду на розгошення паспортних данних не надала


1) посада член ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шарабура Петро Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1956
5) освіта** середньо-технічна
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 27.04.2001, до рішення загальних зборів на 5 років
9) опис Згоду на розголошення паспортних даних не надав


1) посада член спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гецов Іван Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1935
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.03.2011, д/н
9) опис Згоду на розголошення паспортних даних не надав


1) посада член спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Білоусов Олександр Кузьмич
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1936
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.03.2011, до рішення загальних зборів на 5 років
9) опис Згоду на розголошення паспортних данних не надав


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I.о.голови правлiнняГорiн Едуард Олексiйовичд/н, д/н, д/н265441.835079326544000
виконавчий директорМiсник Володимир Миколайовичд/н, д/н, д/н7530.05205752753000
начальник АХОКлименко Григорiй Сергiйовичд/н, д/н, д/н1130.00781208113000
член правлiнняСоловiйчук Руслан Григоровичд/н, д/н, д/н673354.655103467335000
член правлiнняБичков Олег Леонiдовичд/н, д/н, д/н1130.00781208113000
член правлiнняЩеглов Вiталiй Евгеновичд/н, д/н, д/н1130.00781208113000
член правлiнняКалiнiн Олександр Вiкторовичд/н, д/н, д/н490.0033875449000
член правлiнняГорiн Олексiй Едуардовичд/н, д/н, д/н1427279.86721531142727000
голова спостережної радиСоломонюк В'ячеслав Сафроновичд/н, д/н, д/н630.0043554163000
член наглядової радиБуневський Богдан Петровичд/н, д/н, д/н1000.00691335100000
Усього 237910 16.44754808 237910 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.